Notícies

Som notícia!

  • El Dr. Manuel Juan rep el premi VI Edició Premis Albert Jovell pel Projecte ARI. 28 març, 2018
  • Concedida la Beca Instituto Carlos III a l’equip de recerca del ProjecteARI per l’extensió del tractament CART19 a pacients d’LLA28 novembre, 2017
  • L’Agencia Española del Medicamento concedeix a l’Hospital Clínic l’ampliació de l’assaig clínic del CART per a poder tractar 29 nous pacients.  28 novembre, 2017

Notícies Projecte ARI (fase 1)