Projecte ARI – Fase 1

Quins objectius s’havia marcat el projecte ARI? 
La primera fase del Projecte ARI es va formular amb un doble objectiu:
 • Millorar l’atenció dels pacients malalts de leucèmia i trasplantats
 • Portar al Sistema Sanitari Públic, a través de l’Hospital Clínic el tractament CART

Tot plegat es va estimar amb un cost de 910.000€, que és  l’import que es va establir com objectiu econòmic de la campanya de captació de fons promoguda pel Projecte ARI.

Quin és el destí dels fons del Projecte ARI?

L’assoliment amb escreix d’aquest objectiu econòmic (1.165.000€) ha fet possible, a dia d’avui, poder finançar:

 • Un biorreactor PRODIGY i el material fungible per aplicar el tractament als pacients
 • La contractació de 2 investigadors durant 4 anys,
 • La teràpia CART en 10 pacients,
 • L’atenció de l’Hospital de Dia: 100 visites, 1 nòmina (1 any)
I més enllà d’això, què hem pogut fer?

Més enllà de les fites assolides que ja hem esmentat, avui podem dir que, gràcies a la col·laboració dels milers de persones, empreses i entitats que s’han sumat al nostre projecte:

 • Hem realitzat el primer assaig de l’Hospital Clínic de Barcelona amb tecnologia CART.
 • Hem tractat amb èxit a pacients amb càncer de sang resistent a les teràpies tradicionals.
 • Hem obert camí per al seu lideratge en la aplicació dels CART a noves patologies i una recerca d’altres tecnologies en immunoteràpia amb la Plataforma CART Clínic.
 • Hem rebut reconeixements en forma de premi per la tasca que l’equip investigador està duent a terme en el marc del Projecte ARI.
 • Hem aconseguit una Beca per estendre el tractament CART a 10 hospitals espanyols.

EN RECONEIXEMENT A LA CONTRIBUCIÓ D’ARI, EL CLÍNIC HA DECIDIT, EN ENDAVANT, IDENTIFICANT ELS SEUS CART AMB EL NOM “ARI”.