Els CART i el ClÍNIC

Noves teràpies contra el càncer

La immunoteràpia estimula les defenses naturals del cos per tal de combatre el càncer. La seva funció bàsica consisteix en dirigir el sistema immune de la persona contra les pròpies cèl·lules malignes.

Els tractaments convencionals del càncer són la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia. En els últims anys, la immunoteràpia està prenent un lloc destacat en l’eradicació del càncer. En relació als tractaments convencionals, la immunoteràpia té menys efectes secundaris i està mostrant efectivitat allà on els altres tractaments han resultat inoperants

Què són els CART’s?

Els CART (Receptor antigenic Quimeric Cells) són una tecnologia desenvolupada als EUA basada en la immunoteràpia.

Són cèl·lules del nostre sistema immune (limfòcits T) que es reprogramen genèticament per atacar de manera selectiva a les pròpies cèl·lules tumorals i deixar indemnes a les sanes.

Està considerada la teràpia més important de la leucèmia i el limfoma dels últims 10 anys per la seva gran eficàcia i la menor toxicitat que el trasplantament de medul·la òssia.

Un cop incorporats els CART a l’organisme del pacient es consideren “fàrmacs vius“, i per tant, tenen potencial per generar una vigilància immune antitumoral durant  la vida del pacient.

L’Hospital aposta pels CART

El nostre objectiu és posar en funcionament una plataforma CART per al tractament dels pacients dins el sistema sanitari públic.

L’any 2013 l’Hospital Clínic de Barcelona va iniciar el desenvolupament d’aquesta tecnologia amb la formació de immunòlegs i personal biosanitari als USA i amb la construcció d’un Immunoreceptor CART19 basant-se en un anticòs propi que s’havia creat al Servei d’Immunologia de l’Hospital anys enrere. Amb això es van poder dur a terme estudis preclínics amb excel·lents resultats.

L’objectiu de l’Hospital Clínic és la posada en funcionament d’una plataforma CART per oferir aquest tractament dins el sistema sanitari públic i en condicions de cost de producció per a pacients pediàtrics i adults resistents a les d’altres teràpies.

El desenvolupament del projecte com a teràpia aplicable al sistema sanitari públic exigia, en primera instància, dur a terme un assaig clínic amb un nombre reduït de pacients i l’aprovació de l’Agència Espanyola del Medicament.

El projecte necessitava finançament i aquest es va aconseguir gràcies a ARI.