Avis Legal i Política de Privacitat

Avís legal

L’acrònim ARI significa Assistència Recerca Intensiva (en català, Assistència Recerca Intensiva). Es tracta d’un projecte promogut per la Sra. Angela Jover Montal amb l’objectiu de promocionar activitats de recaptació de fons i recursos econòmics per la Recerca Biomèdica en l’aplicació de la teràpia CART a pacients de leucèmia limfoblàstica aguda. Aquest projecte inicial ha anat evolucionant, desprès d’assolir els seus objectius amb èxit, cap al projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic. El nou projecte amplia el camp de la recerca i l’aplicació dels CARTs a noves formes de càncer de sang, com el limfoma, leucèmia linfàtica crònica, mieloma i amiloïdosi, a més d’altres càncers sòlids, com el de mama, promogut i liderat per l’Hospital Clínic de Barcelona.

El projecte ARI – PLATAFORMA CART Clínic (projecte ARI en la seva primera fase) és un projecte de captació de fons de l’’Hospital Clínic de Barcelona amb seu social al carrer Villarroel 170 de Barcelona i NIF Q0802070C i de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, al carrer Rosselló núm 149-153 Barcelona i CIF G-59.319.681-D.

Indicar que l’Hospital Clínic de Barcelona té naturalesa jurídica de consorci sanitari públic, mentre que la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica està inclosa, amb el número 473 a la llista d’entitats sense ànim de lucre que preveu l’article 16 de la Llei 49/2002 sobre Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Per a dubtes sobre el contingut d’aquest web pot contactar amb nosaltres escrivint un correu electrònic a l’adreça mecenatge@clinic.cat.

L’accés a aquest web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

  1. Tots els continguts d’aquesta web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat del projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquesta web no transfereix cap dret sobre els mateixos.
  2. Queda prohibida la reproducció -excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquesta web sense el consentiment exprés i per escrit del propietari del web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:
  3. La reproducció total o parcial dels continguts de la web, en qualsevol format.
  4. La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar la font.
  5. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de manera íntegra o parcial.
  6. La realització d’enllaços només es permetrà a la pàgina principal del web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc. que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
  7. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l’entitat. No es permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.
  8. Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic revisa i actualitza la informació continguda en aquest web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta web.

L’accés a la web és per compte i risc de l’usuari, sent responsabilitat del mateix la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus.

Aquesta web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. En cap cas s’ha d’utilitzar per realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d’aquesta web no substitueix l’atenció personalitzada dels professionals de la salut.

El present web queda sotmès al que estableix la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per conèixer de qualsevol conflicte que pugui sorgir de la utilització d’aquesta web.

Política de privacitat

Les dades que els usuaris proporcionen a través dels diferents mètodes de donació del projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic passaran a formar part del fitxer de Donants i col·laboradors de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica. Aquestes dades únicament s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar les donacions que el projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic rebi, i comunicar les activitats que es duguin a terme relacionades amb el projecte ARI-PLATAFORMA CART Clínic.

La Fundació Clínic cedirà les dades únicament en aquells casos legalment exigibles, de conformitat amb l’exposat a l’article 9 del Reglament (UE) 2016/679 i corresponent normativa que el desenvolupa. Els titulars de les dades podran exercir els seus drets a través del correu electrònic protecciodades.recerca@clinic.cat i obtenir-hi una còpia completa de la política de protecció de dades.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’ha de donar per part del seu representant o tutor legal.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Totes les dades es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Condicions generals de Donació

Totes les donacions, realitzades per qualsevol mètode de pagament aquí contemplat, aniran a parar al mateix compte bancari (IBAN), propietat de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, qui serà l’únic beneficiari d’aquests fons.

Política de Cookies 

Utilitzem cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les “cookies”, que tipus de cookies s’utilitzen en la Intranet, com pot l’Usuari desactivar les galetes, o com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Si no troba la informació específica que està buscant o vol ampliar el seu abast, l’Usuari pot dirigir-se al correu electrònic mecenatge@clinic.cat.

Informació general: què són i per a què s’utilitzen les galetes?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que es visiten, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d’interactuar amb el lloc.

Les cookies emmagatzemen la informació utilitzada pel navegador, la informació que l’usuari ha introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina.

Les cookies no poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir al contingut de l’ordinador de l’Usuari.

Algunes galetes són estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un lloc web i no poden contenir virus ni danyar el dispositiu. Altres serveixen per a propòsits diversos, com afavorir la navegació entre pàgines, emmagatzemar l’idioma de preferència de l’usuari, permetre a un lloc web recordar les preferències com a usuari, o detectar si ho has visitat prèviament.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat dels llocs web. Les cookies activades ajuden a identificar i resoldre els errors.

Quina tipologia de cookies s’utilitzen en Projecte Ari?

En funció del seu origen, les cookies que s’utilitzen es poden classificar en:

  1. Galetes pròpies: són aquelles galetes que són al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la intranet. La informació que es recull es fa servir per millorar la qualitat del nostre servei i la teva experiència com a Usuari.
  2. Galetes de tercers: són cookies que diposita un servidor d’un altre domini, amb l’autorització del lloc que estàs visitant (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web). No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d’altres llocs web quan navegues en aquests llocs web.

En el cas del Projecte ARI l’única eina de recollida d’informació utilitzada és GoogleAnalytics.

Com pot l’usuari bloquejar o eliminar les galetes?

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certes activitats disponibles a la Intranet que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a l’Usuari.

En l’opció d’ajuda del seu navegador trobareu l’opció per conèixer com desactivar les cookies.